Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4036 1b13
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viastonerr stonerr
8287 50c6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadooomiiin dooomiiin
9178 6376

your-lovers-and-drifters:

Notorious, 1946

2468 cb7c 500

definitelydope:

Johannesburg, Elsa Bleda

1575 f8e7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viadezynwoltura dezynwoltura
8557 e0a1
Reposted frombrnnon brnnon viaviva-salvadore viva-salvadore
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz, "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafrauvermeer frauvermeer
8923 08ba 500
Reposted fromnudes nudes viakatastrofo katastrofo

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow
2806 bba1 500

City Street in the Moonlight by Louis Michel Eilshemius

Reposted fromNajada Najada viapaintings paintings
Mrowi deszcz
z zewnątrz, wewnątrz
-pomiędzy nami- mokra popielniczka
i kawa za ostatnie, i tak pożyczone
pieniądze.

Ty-biała, a ja- czarny, ze zmęczenia piątkiem,
sobotą i niedzielą. Nie klei się nic.
Ten przypadkowy świadek nie doczeka pointy,
wypije kawę, pójdzie. Pozostawi nas
samych sobie, bezradnych.

Przyłapałaś więc trupa
na istnieniu, co dalej? Nie pójdziemy przecież
do łóżka. Nie wypada aż tak
mocnych akcentów kłaść na koniec, mrowi
deszcz, dopij swoją kawę,

odprowadzę cię trochę.


— - Marcin Świetlicki- Rio, poniedziałek
Reposted fromhavingdreams havingdreams viahormeza hormeza
9402 3003

your-lovers-and-drifters:

Claire’s Knee, 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viahormeza hormeza
6162 2dde 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viahormeza hormeza
8826 c71f
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viaiblameyou iblameyou
1012 2cd0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl